THE IMPORTANCE OF INTEGRATION TESTING

Diabol JAVA, TEST

2012-09-21 TOMMY TYNJÄ I’ve been studying integration testing quite close for the past year, especially since being a contributor to the JBoss Arquillian and ShrinkWrap projects, which target automated enterprise integration …

MYTEN OM KVALITETSKOMPROMISSEN

Diabol TEST

2011-02-22 ADMIN Alla som har hört frasen “varför är det så svårt att få produktägare att prioritera kvalitet istället för att trycka in massa funktioner hela tiden!” räcker upp en hand. …

GROOVY OCH GRIZZLY HTTP UNIT TEST

Diabol JAVA, TEST

2008-12-17, ADMIN Hur ofta är det inte som man stöter på legacy kod som vill göra ett externt TCP anrop (socket, http, webservice eller något annat) och så sliter man sitt …