MYTEN OM KVALITETSKOMPROMISSEN

Diabol TEST

2011-02-22 ADMIN 

Alla som har hört frasen “varför är det så svårt att få produktägare att prioritera kvalitet istället för att trycka in massa funktioner hela tiden!” räcker upp en hand. — Ok ta ner.

Att hålla hög kvalitet är ingen trade-off eller kompromiss i systemutveckling. Det är inte ens förenat med en extra kostnad! Varför? Jo, för i systemutveckling går produktionstaken upp betydligt om systemet håller hög kvalitet. Har systemet dessutom ett test ramverk, som hjälper systemutvecklare att göra rätt, ökas möjligheten till kontinuerlig förbättring och därmed ytterligare kvalitet väsentligt. Att kvalitet skulle vara något man kan byta mot mer funktionalitet är därför helt felaktigt. Med högre kvalitet kommer istället mer funktionalitet. Det här skiljer sig ju från den gängse normen att “man får vad man betalar för”. Det fungerar inte riktigt på samma sätt i systemutveckling, här är det snarare: “Har man dålig kvalitet i sitt system får man betala mer!” och vilken produktägare skulle vilja betala mer för mindre om detta tydliggjordes?

Men hur får man då hög kvalitet i sitt system om man inte redan har det? Ja, det är här det börjar bli komplicerat. Hade detta varit enkelt hade det antagligen inte funnits system som håller dålig kvalitet, för alla vill ju göra ett bra jobb. Men det är en systemutvecklares skyldighet att införa förändringar som inte försämrar, utan snarare ständigt förbättrar kvalitet i de system de jobbar med. Advokater, Läkare och Mäklare är exempel på yrken som håller sig med förbund för att upprätthålla en god kvalitet i respektive bransch (den sistnämnda vet jag inte om de lyckas så bra). Här jobbar man ständigt med övergripande mål och förbättringar. Något motsvarande finns inte inom systemutveckling, men lika fullt är det viktigt att upprätthålla god kvalitet. Man kan dra det så långt som att det är viktigt för samhället och utvecklingen av landet att detta görs bra av oss som bor här – men det blir kanske lite högtravande.