ENTERPRISE 2.0

Diabol Continuous Delivery

2009-03-03 ADMIN 

Vad är enterprise 2.0? – Jo det är början på en framtid som kommer ändra systemutveckling i grunden. Hur? – Genom att företag som använder enterprise 2.0 kommer att sopa banan med konkurrenter!

Men vad ÄR enterprise 2.0 då? Enligt min egen definition är det möjligheten att skapa system som hanterar stora mängder transaktioner (< 10000 om dagen) samtidigt som förändringar aldrig tar längre än en sprint att införa.

Det krävs att en mängd saker finns på plats för att det ska vara möjligt, men idag är det endast en bakåtsträvande eller möjlgen en “J2EE bränd” organisation som inte ser och tar den möjligheten. Med J2EE bränd menar jag en organisation som för ca 10 år sedan satsade enorma summor på att bygga en arkitektur enligt J2EE och upptäckte att den var värdelös aldeles för sent.

Vi lever i en ny tid idag, ramverken är bättre, teknikerna är bättre, hårdvaran är bättre och kanske framförallt JVM är bättre än den någonsin varit. Så vad krävs då för enterprise 2.0. Jo, framförallt två viktiga saker – Kreativitet och självförtroende! Kreativitet att bygga system som är enkla nog att underhålla samtidigt som man hela tiden inför ny funktionalitet. Självförtoende att ständigt förbättra -refakrorera- systemet (inom en sprint) utan att behöva tänka att “något kanske går sönder”. Det låter kanske enkelt, men det kräver mycket arbete för ett team att nå dit. Test driven utveckling, continuous integration som tar hand om alla byggen 100% autmatiskt, omfattande testramverk men automatisk regressionstest. Men även ett stort medvetande hos utvecklare hur produktionsmiljön faktiskt ser ut.

För att tydliggöra var jag menar med kännedom om produktionsmiljö: Det krävs till exempel kännedom om övervakningssystem och larmhantering. Ska ett system ut i produktion samma dag som sprinten är slut, håller det inte att börja anpassa ett övervakningssystem i efterhand. Det är en del av systemet och därmed en del av utvecklingen och ska utföras av det multifunktionella teamet i sprinten. Alla saker som idag normalt sett ligger utanför sprinten måste få plats i! Test (unit, integration, regression, last), byggen, konfigurering, acceptans, vaildering, etc. Det är svårt!

Tänk den företagsledare som får en idé som klart förbättrar konkurrensläget, som har en IT avdelning som kan leverera idéer ut mot kund på fyra veckor! Det är en ledare med en guldmotor i bolagen som endast begränsas av sin egen kreativitet för att nå framgång. – Det är enterprise 2.0!