DIABOL MIGRERAR ABDONA TILL AWS OCH INFÖR EN AUTOMATISERAD LEVERANSPROCESS

Diabol Cloud, Continuous Delivery, NEWS

2016-03-11 RICKARD VON ESSEN 

Abdona tillhandahåller tjänster för affärsresehantering till ett flertal organisationer i offentlig sektor. I samband med en större utvecklingsinsats vill man också se över infrastrukturen för drift och testmiljöer för att minska kostnader och på ett säkert sätt kunna garantera hög kvalité och korta leveranstider. Diabol anlitades för ett helhetsåtagande att modernisera infrastruktur, utvecklingsmiljö, test- och leveransprocess.

Utmaning


Abdonas system består av en klassisk 3-lagersarkitektur i Java Enterprise och sedan lanseringen för 7 år sedan har endast mindre uppdateringar skett. Teknik och infrastruktur har inte uppdaterats och har med tiden blivit förlegade och svårhanterliga. Manuellt konfigurerade servrar, undermålig dokumentation och spårbarhet, knapphändig versionshantering, ingen kontinuerlig integration eller stabil byggmiljö, manuell test och deployment. Förutom dessa strukturella problem var kostnaden för hårdvara som satts upp manuellt för både test- och driftmiljö var omotiverad dyr jämfört med dagens molnbaserade alternativ.

Lösning


Diabol började med att kartlägga problemen och först och främst ta kontroll över kodbasen som var utspridd över flera versionshanteringssytem. All kod flyttades till Atlassian Bitbucket och en byggserver med Jenkins sattes upp för att på ett repeterbart sätt bygga och testa systemet. Vidare så valdes Nexus för att hantera beroenden och arkivera de artifakter som produceras av byggservern. Infrastruktur migrerades till Amazon AWS av både kostnadsmässiga skäl, men också för att kunna utnyttja moderna verktyg för automatisering och möjligheterna med dynamisk infrastruktur. Applikationslager flyttades till EC2 och databasen till RDS. Terraform valdes för att automatisera uppsättningen av resurser i AWS och Puppet introducerades för automatisk konfigurationshantering av servrar. En fullständig leveranspipeline med automatiskt deployment implementerades i Jenkins.

Resultat


Migrering till Amazon AWS har lett till drastiskt minskade driftkostnader för Abdona. Därtill har man nu en skalbar modern infrastruktur, fullständig spårbarhet och en automatisk leveranskedja som garanterar hög kvalitet och korta ledtider. Systemet är helt och hållet rekonstruerbart från kodbasen och testmiljöer kan skapas helt automatiskt vid behov.