DIABOL HJÄLPER KLARNA UTVECKLA EN NY PLATTFORM OCH ATT BLI EXPERTER PÅ CONTINUOUS DELIVERY

Diabol AWS, Cloud, Conferences & Events, DevOps, INFRASTRUCTURE, NEWS

2016-03-11 RICKARD VON ESSEN 

Klarna har sedan starten 2005 haft en kraftig tillväxt och på mycket kort tid växt till ett företag med över 1000 anställda. För att möta den globala marknadens behov av sina betalningstjänster behövde Klarna göra stora förändringar i både teknik, organisation och processer. Klarna anlitade konsulter från Diabol för att nå sina högt satta mål med utveckling av en ny tjänsteplattform och bli ledande inom DevOps och Continuous Delivery.

Utmaning


Efter stora framgångar på den nordiska marknaden och flera år av stark tillväxt behövde Klarna utveckla en ny plattform för sina betalningstjänster för att kunna möta den globala marknaden. Den nya plattformen skulle hantera miljontals transaktioner dagligen och vara robust, skalbar och samtidigt stödja ett agilt arbetssätt med snabba förändringar i en växande organisation. Tidplanen var mycket utmanande och förutom utveckling av alla tjänster behövde man förändra både arbetssätt och infrastruktur för att möta utmaningarna med stor skalbarhet och korta ledtider.

Lösning


Diabols erfarna konsulter med expertkompetens inom Java, DevOps och Continuous Delivery fick förtroendet att stärka upp utvecklingsteamen för att ta fram den nya plattformen och samtidigt automatisera releaseprocessen med bl.a. molnteknik från Amazon AWS. Kompetens kring automatisering och verktyg byggdes även upp i ett internt supportteam med syfte att stödja utvecklingsteamen med verktyg och processer för att snabbt, säkert och automatiserat kunna leverera sina tjänster oberoende av varandra. Diabol hade en central roll i detta team och agerade som coach för Continuous Delivery och DevOps brett i utvecklings- och driftorganisationen.

Resultat


Klarna kunde på rekordtid gå live med den nya plattformen och öppna upp på flera stora internationella marknader. Autonoma utvecklingsteam med stort leveransfokus kan idag på egen hand leverera förändringar och ny funktionalitet till produktion helt automatiskt vilket vid behov kan vara flera gånger om dagen.

Uttömmande automatiserade tester körs kontinuerligt vid varje kodförändring och uppsättning av testmiljöer i AWS sker också helt automatiserat. En del team praktiserar även s.k. “continuous deployment” och levererar kodändringar till sina produktionsmiljöer utan någon som helst manuell handpåläggning.

“Diabol har varit en nyckelspelare för att uppnå våra högt ställda mål inom DevOps och Continuous Delivery.”

– Tobias Palmborg, Manager Engineering Support, Klarna