DEVOPS MOVEMENT

Diabol DevOps Leave a Comment

2011-01-12 ADMIN Patrick Debois – jag vill skicka ett tack för att du sett mig! De senaste åren har jag haft stora problem att definiera mig själv och vad min roll …