DEVOPS MOVEMENT

Diabol DevOps

2011-01-12 ADMIN 

Patrick Debois – jag vill skicka ett tack för att du sett mig! De senaste åren har jag haft stora problem att definiera mig själv och vad min roll är som konsult. Jag märker hur jag börjar svamla lite när kollegor frågar vad jag gör, även om jag alltid vetat att det jag gör och strävar efter har varit helt rätt och mycket viktigt! Jag visste inte vad som saknades innan jag för några månader sedan kom över en presentation från Patrick Debois som definierade en helt ny yrkesroll – DevOps. Plötsligt föll allt på plats! Det var otroligt, det finns fler som jag och några av mina kollegor på Diabol. Fler som förstår att systemutveckling kan göras mycket mer effektivt än vad vi generellt sett gör idag.

Jag har under flera år arbetat som DevOp utan att själv veta om det. Vägen dit för mig har varit via 10+ års Enterprise Java utveckling via en renodlad Applikationsserver (GlassFish) expert som mer naturligt hör till operationsavdelningen och i och med det, en insikt i hur lite dessa två avdelningar (utveckling och operations) pratar med varandra. En brist på kommunikation som är oerhört kostsam.

Det var det första biten som jag började slipa på, men det kändes som att försöka nysta upp en bäverfördämning det var så cementerat att det inte gick med några nya verktyg och välformulerade emails. Det måste in mer tungt artilleri. Ledningen måste förstå problemet och verkligen vilja göra något åt det, så kulturen i företaget ändras i grunden. När man väl är där inser man plötsligt att Developer – Operations problematiken bara är en liten topp av isberget. Det är här hela DevOps rörelsen kommer in på scenen. En DevOp definierar och bygger fabriken som ska producera systemet. Hela flödet, från hur business value bäst omhändertas, idéer och features hanteras, förändringar (koden, konfiguration), kvalitetssäkring och produktionssättning genomförs så effektivt som möjligt. Kultur, process och teknik (tools). Det nya är insikten att detta arbete har ett fundamentalt värde för företaget. Lika stort värde, om inte större än själva systemet som sitter i produktion. Ju bättre detta arbete görs, ju enklare blir det för företaget att kostnadseffektivt och med hög kvalité låta systemen följa företagets och dess marknads utveckling. Bilfabriker har länge slipat på detta. Produktionskostnader, omställningskostnader, kvalitetskostnader, materialkostnader, arbetande kapital, lagerkostnader.. allt är begrepp som är precis lika relevanta för en systemutvecklande it-avdelning, men som det talas alldeles för lite om. Ännu mindre görs något åt. Det man talar om istället är kostnader för löner och timpris på programmerare. Blir det för billiga, så kvaliteten går ner, skickar man utan att blinka in flera testare som åtgärd. Begrepp man hör som buggrättningsperioder, entrycriterias, överlämning, manuellt regressionstest, uppstädnings sprintar, omskrivning, maintenance fönster, planerad nertid, patch release, etc, är alla begrepp som borde generera en stor varningsklocka hos produktägrana: “Varför ska vi lägga tid och pengar på det?”. Nej in med ny kultur, automatiska tester, constant improvement, autmatic deploys, continuous delivery, multifunktionella team, pragmatisk arkitektur. Det är business value!