”Vi sätter affärer i system!”
Vad betyder det?

Diabol är specialister på Modern Systemutveckling. Med vårt affärsfokus förvandlar vi era verksamhetskrav till kostnadseffektiva specialanpassade IT-system. Med vår tekniska specialistkompetens och med hänsyn till kultur, processer och verktyg levererar vi kunnande som våra kunder tjänar pengar på. Vi har förpackat vår kompetens i tre olika produkter.

» Läs mer om vår metod


”Snabb och kostnadseffektiv utvecklingsprocess med fokus på affärsnytta.”


Kompetenser inom Modern Systemutveckling

I de flesta organisationer uppstår det perioder när man behöver höja effekten för att komma igenom intensiva perioder i sin produktutvecklingscykel. Diabol erbjuder djup kompetens inom verksamhetsarkitektur, Java/Java EE-programmering/arkitektur, Lean- och Agile- coacher, automatisk testing, delivery pipelines, continuous integration och datacenterautomation. Diabol strävar efter att arbeta tätt tillsammans med våra kunder som rådgivare kring var vår kompetens ger mest effekt.

Continuous Delivery

Få saker är så positiva för ett företags innovationskraft som en när en intern IT-avdelning verkligen hänger med när produktutbudet och tjänster behöver förändras. Med Diabols specialistkompetens hjälper vi våra kunder att ta bort överflödigt arbete och därmed reducera friktion både i systemutvecklingsprocessen och i själva systemet. Friktionseliminering genomförs som ett verksamhetsutvecklande projekt med kartläggning av nuläge, framtagning av strategi för framtidsläge och detaljerad införandeplan. Allt under noggrann effektmätning. Resultatet blir ett väloljat stöd till verksamheten som ger hög utväxling i utvecklingsarbetet där man kan koncentrera sin tid på det som är väsentligt - att leverera. Vi kan påvisa snabba resultat i form av effektiviseringar i intervallet 15-60% när vi tittar på hela utvecklingskedjan.

Diabol Team Concept

Våra färdiga, sammansvetsade team är handplockade och sammansatta för att fungera optimalt i krävande situationer. De ger effektiv hjälp i komplexa projekt där uppdraget är att leverera färdiga systemlösningar. Teamen följer Diabols metod och arbetar med den senaste tekniken. Teamet har en arsenal av verktyg, arbetssätt och processer för att på ett optimalt sätt kunna bygga exceptionell mjukvara. Teamen kan t ex lyfta företagets arkitektur/system eller avlasta den befintliga IT-organisationen i riktade insatser.

Diabol är ett IT-konsultbolag specialiserat på modern systemutveckling. Med vår tekniska specialistkompetens och med hänsyn till kultur, processer och verktyg levererar vi kunnande som våra kunder tjänar pengar på.

Diabol AB
C/O United Spaces Waterfront Building, Box 190
101 23 Stockholm
Telefon: 08 40305500
Email: info(a)diabol.se

Diabol AB