Modern systemutveckling
- affär och it i harmoni

Se till helheten

Beslut om förädling av ert system börjar i verksamheten. Genom ständig återkoppling från IT till affärsverksamheten förädlas systemet och blir ständigt bättre.

Kortare time-to-market

Med Modern Systemutveckling och automatisering flyttas kostnad till investering, buggrättning till inbyggd kvalitet, riskfyllda releaser till snabbrörlighet och stabilitet.

Enkel, snabb process

Vår systemutvecklingsprocess har låg friktion och förändringar införs med hög kvalitet vilket ger ständig förbättring i produktionssystemet.

Kontrollerat flöde i förändringsprocessen

Allt i processen går genom en produktägare och alla förändringar följer samma flöde. Det gör att förändringar kommuniceras med prioritet och kundnytta i en definierad kanal mot systemutvecklingsprocessen.

Skapa förutsättning

Affärssidan av systemutveckling kännetecknas av modellering och verksamhetsarkitektur. Här översätts idé till system, det organiska till ingenjörskonst.

Vårt Syfte

Affären kräver rörelsefrihet och en bra teknisk grogrund för att skapa kraft att växa till en marknadsledande position.

Vår metod

Diabol erbjuder stöd för företag i alla branscher att bedriva det vi kallar för Modern Systemutveckling. Diabol omvandlar organiska affärsmöjligheter till struktur och ingenjörskonst och utmaningen ligger i att på ett snabbt och effektivt sätt omvandla kreativa idéer till konkreta förändringar i verksamhetssystem. Förändringar ska införas med hög kvalitet, låg kostnad och utan att bygga på någon teknisk skuld. Bilden visar de angreppspunkter vi använder för att bygga upp en modern utvecklingsprocess. Vi har erfarenheten, expertisen och verktygen för att hjälpa våra kunder inom dessa områden, men vi använder även samma angreppssätt för att förfina vår egen leveranskapacitet.

» Läs mer om våra tjänster

Lean & Agile - snabb leverans

Diabol har en helhetssyn på systemutveckling. Vi känner till svårigheterna och brinner för att göra det svåra enkelt. Vi tar avstamp i Lean och Agile development, men vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att ha en vid syn och arbeta med ständig förbättring av kultur, process, verktyg och system. Allt för att skapa en snabb leveranscykel och ett effektivt verksamhetssystem som har en lång livslängd.

» Läs mer om Continuous Delivery

Diabol är ett IT-konsultbolag specialiserat på modern systemutveckling. Med vår tekniska specialistkompetens och med hänsyn till kultur, processer och verktyg levererar vi kunnande som våra kunder tjänar pengar på.

Diabol AB
C/O United Spaces Waterfront Building, Box 190
101 23 Stockholm
Telefon: 08 40305500
Email: info(a)diabol.se

Diabol AB