Continuous Delivery

Continuous Delivery ger bättre utnyttjande av företagets resurser och kan ge högre produktionstakt. Continuous Delivery är en utvecklingsstrategi som optimerar din leveransprocess för högkvalitativ mjukvara med kortast möjliga leveranstid. Detta tillvägagångssätt gör att du kan validera dina affärsidéer snabbt och sedan iterera nya idéer och ändringar på användarna. Även om Continuous Delivery fokuserar på tekniska lösningar, har begreppet Continuous Delivery konsekvenser för hela produktens leveransprocess, till exempel på front end design och analys av funktioner.

Diabol har sedan 2008 arbetat med Continuous Delivery -principer. Mycket grundar sig i den djupa erfarenhet vi besitter innom vårt expertisområde applikationsservrar - ett arbete som ligger i gränslandet mellan utveckling och produktion. De mest framgångsrika applikationsservrarna tillfredsställer både utvecklare och driftpersonal, vilka ställer fundamentalt olika krav på produkten. Samma gäller för ett produktionssatt system under konstant förändring.

Continuous Delivery för oss handlar om att plocka upp dessa krav för att genom kultur, processer och verktyg skapa en miljö som stödjer förändringsarbetet samtidigt som produktivitet, kvalitet och stabilitet ständigt förbättras.


”Resultatet är det viktiga, inte vem som gör vad.”


Effekt

Continuous Delivery rörelsen effektiviserar hur system tas från utveckling till marknaden. När traditionell systemutveckling talar om releaseprocesser på veckor efter att utvecklingen är färdig; talar Continuous Delivery rörelsen om minuter eller sekunder. Grundtanken är en holistisk syn på systemutveckling (det vi kallar Modern Systemutveckling). Inte bara programmering i en skyddad miljö med överlämningar mellan avdelningar som i silos bedriver sin isolerade del i hantverket. I stället fokuserar man resurser runt det som verkligen skapar ett värde, själva förändringen. Alla manuella steg elimineras och tid som läggs på repetitiva uppgifter flyttas till att skapa automatiserade verktyg som blir en investering för företaget. Konfiguration av lastbalanserare, applikationsservrar, brandväggar och övervakningssystem såväl som förändringar i databaser och katalogtjänster: Allt tillhör systemutveckling och bör ingå som en versionshanterad leverans från teamet som utvecklar systemet. Resultatet är kortare väg till marknaden, högre effektivitet, bättre resursutnyttjande, roligare arbetsuppgifter och högre kvalitet.

DevOps

DevOps är en drivkraft för att åstadkomma Continuous Delivery. Det är en metod som om den dras till sin spets möjliggör hur frekventa releaser som helst, även i de mest komplexa miljöer. Det händer naturligtvis inte automatiskt. Tre viktiga aspekter måste adresseras:

- Kultur i form av förtroende och respekt för varandra, en samsyn och gemensamt ansvar för produktionssystemet, fokus på kundnytta, en förståelse för vad som är överflödighet och vad som är investering samt framförallt en gemensam strävan att nå visionen

- Verktyg i form av automatisering av byggen, tester, konfiguration, databasändringar och infrastruktur

- Processer och arbetssätt i form av kontinuerlig integration, ständig förbättring, driftbarhet, pragmatisk arkitektur och borttagning av gamla funktioner

Verktyg

Verktyg som möjliggör automatisering av leveranscykeln utvecklas intensivt idag. Nya produkter kommer med nya möjligheter. Verktyg som Puppet och Chef möjliggör automatisering av hur konfiguration når produktionsmiljöer på ett automatiserat sätt. Go, Bamboo och Jenkins används för automatisering av releaseprocessen. Med rätt kunskap och rätt arbetsmetoder, kan vi med verktyg som dessa skapa releasecykler på sekunder istället för dagar, veckor eller månader.

Diabol är ett IT-konsultbolag specialiserat på modern systemutveckling. Med vår tekniska specialistkompetens och med hänsyn till kultur, processer och verktyg levererar vi kunnande som våra kunder tjänar pengar på.

Diabol AB
C/O United Spaces Waterfront Building, Box 190
101 23 Stockholm
Telefon: 08 40305500
Email: info(a)diabol.se

Diabol AB