Vi sätter affärer i system

Vi får ditt företag eller organisation att växa med teknikens hjälp. Vår metod.

Tjänster

Diabol är avlastningen som gör att ditt företag kan fokusera på er kärnverksamhet. Ni ska lägga all kraft på att förädla era tjänster, hitta nya lösningar och därmed lyfta ert företag till nya höjder. Diabol ger en snabb och kostnadseffektiv utvecklingsprocess med fokus på affärsnytta genom att titta på helheten, från idé till färdig produkt i produktion. Vi har metoden, verktygen och den seniora kompetensen för att effektivisera er systemutvecklingsprocess.

» Läs mer om våra tjänster

Continuous Delivery

Med utgångspunkt i Continuous Delivery kan Diabol göra ert företag mer effektivt genom att bland annat automatisera ineffektivt, repetitivt manuellt arbete. På det sättet frigör ni resurser, minskar avståndet till marknaden och höjer produktionstakten. Continuous Delivery berör hela kedjan från ide till färdig produkt ute hos kunderna och tar avstamp i Lean och Agile.

» Läs mer om Continuous Delivery

Diabol levererar teknik till företag och organisationer som ökar nyttan och stärker er affär.

 Diabol på Twitter

  » Till Twitter

  ”Tekniken är alltid ett hjälpmedel för att
  utveckla bra affärer, ingenting annat”.
  » Till VD-ordet

  Diabol är ett IT-konsultbolag specialiserat på modern systemutveckling. Med vår tekniska specialistkompetens och med hänsyn till kultur, processer och verktyg levererar vi kunnande som våra kunder tjänar pengar på.

  Diabol AB
  C/O United Spaces Waterfront Building, Box 190
  101 23 Stockholm
  Telefon: 08 40305500
  Email: info(a)diabol.se

  Diabol AB